Uporaba elektrooptične modulacije v optični komunikaciji

/uporaba-elektro-optične-modulacije-v-optičnih-komunikacijah/

Sistem uporablja svetlobne valove za prenos zvočnih informacij.Laser, ki ga ustvari laser, postane linearno polarizirana svetloba po polarizatorju in nato postane krožno polarizirana svetloba po valovni plošči λ / 4, tako da dve polarizacijski komponenti (o svetloba in e svetloba) ustvarita fazno razliko π / 2, preden vstopita v elektrooptični kristal, tako da modulator deluje v približno linearnem območju.Hkrati, ko gre laser skozi elektrooptični kristal, se na elektrooptični kristal dovaja zunanja napetost.Ta napetost je zvočni signal, ki se prenaša.

Ko se napetost doda elektrooptičnemu kristalu, se lomni količnik in druge optične lastnosti kristala spremenijo, spremenijo stanje polarizacije svetlobnega vala, tako da krožno polarizirana svetloba postane eliptično polarizirana svetloba in nato postane linearno polarizirana svetloba skozi polarizator in jakost svetlobe je modulirana.V tem času svetlobni val vsebuje zvočne informacije in se širi v prostem prostoru.Fotodetektor se uporablja za sprejem moduliranega optičnega signala na sprejemnem mestu, nato pa se izvede pretvorba vezja za pretvorbo optičnega signala v električni signal.Zvočni signal se obnovi z demodulatorjem in končno se zaključi optični prenos zvočnega signala.Uporabljena napetost je oddani zvočni signal, ki je lahko izhod radijskega snemalnika ali tračnega pogona, in je pravzaprav napetostni signal, ki se spreminja skozi čas.